Zavihek Potrditve

S potrditvami spremljamo kroženje računov v podjetju. V  nastavitvah, v zavihku Splošno, določimo ali so potrditve obvezen podatek ali ne. Če izberemo v nastavitvah, v polju Računi se likvidirajo, DA, je ta podatek obvezen. To  pomeni, da računa ne moremo prenesti v dvostavno knjigovodstvo dokler ni likvidiran (ima izpolnjen datum izročitve in vrnitve). Če v nastavitvah označimo polje Računi se likvidirajo z NE, je vnos podatka neobvezen.

V tem zavihku imamo sledeče podatke:

·      Šifra SM: kliknemo na gumb  in jo poiščemo v šifrantu šifer stroškovnih mest. V primeru, da SM še ni odprto ga lahko vnesemo.

·      Šifra SN: kliknemo na gumb  in ga poiščemo v šifrantu šifer stroškovnih nosilcev. V primeru, da SN še ni odprt ga lahko vnesemo.

·      Šifra referenta:  kliknemo na gumb  in ga poiščemo v šifrantu šifer stroškovnih nosilcev. V primeru, da šifra referenta še ni odprta jo lahko vnesemo.

·      Delovni nalog: po želji vpišemo delovni nalog

·      Datum izročitve: vpišemo datum izročitve prejetega računa v likvidacijo.

·      Datum vrnitve:  vpišemo datum vrnitve prejetega računa nazaj v računovodstvo.

·      Potrjeni znesek: predlaga se nam znesek prejetega računa. Možnost vnosa več potrjenih zneskov in sicer v višini zneska prejetega računa.

·      Opomba: poljubno besedilo.

 

Natisni