Zavihek Planiranje

Na zavihku Planiranje vnašamo podatke o planu odlivov, ki je vezan na to javno naročilo. Funkcionalnost omogoča planiranje: določimo datum in znesek predvidenega odliva in ali je bil odliv že izveden. Vsak zapis lahko vežete tudi na konto, stroškovno mesto, stroškovnega nosilca ali referenta.

Podatke vnašamo tako, kot jih želimo pregledovati tudi v DK > Dnevne obdelave > Prilivi in odlivi.

 

Natisni