Zavihek Lastna sredstva

·      Znesek oskrbovanca

·      Dodatna oskrba

·      Razlika oskrbe

·      Druga vplačila

·      Znesek skrbnikov

·      Znesek občina

·      Žepnina

·      Razlika

·      Preplačilo

·      Opombe

Natisni