Zavihek EPP (Evidenca proračunskih postavk)

V tem zavihku povezujemo prejeti račun s proračunskimi postavkami, ki obstajajo v Evidenci proračunskih postavk. En račun lahko povežemo z več proračunskimi postavkami. V spodnjem delu preglednice na zavihku, nam program prikazuje koliko je že razporejen račun na proračunske postavke in koliko je še za razporeditev, ter koliko je že dejansko plačano.

Zahtevek za plačilo se izpiše na gumbu Zahtevek za plačilo. Znesek, ki se izpiše na zahtevku, je seštevek po proračunskih postavkah na katere je bil račun razporejen.

Vneseni podatki o proračunski postavki se kontrolirajo s proračunsko postavko v Evidenci proračunskih postavk. Razpoložljivi znesek nam prikazuje nerazporejeni znesek izbrane proračunske postavke oz. prve višje proračunske postavke, ki pripada vneseni proračunski, ne glede na objekt, vrste sredstev in obdobje.

Če v nastavitvah programa določimo, da plan lahko prekoračimo, lahko proračunsko postavko bremenimo tudi če ni dovolj razpoložljivih sredstev.

Na gumbu Prerazporedi predlagamo prerazporeditev na proračunsko postavko v primeru, ko je na tej premalo planiranih sredstev.

Natisni