Zaposleni

Ob vhodu v meni Šifranti BP se nam na desni strani ekrana ponuja vpogled v tabelo z zaposlenimi. To so zaposleni, ki jih ne vodimo v šifrantu strank. Pri vnosu novih zaposlenih moramo izpolniti sledeče podatke:

·      Šifra zaposlenega – vnesemo poljubno šifro. Ob prvem vnosu prejemnika ali vplačnika nam program predlaga številko 1. Če želimo lahko to številko zamenjamo s katerokoli drugo.

·      Priimek – vnesemo priimek zaposlenega.

·      Ime – vpišemo ime zaposlenega.

·      Delovno mesto – vpišemo šifro delovnega mesta, ki jo izberemo iz šifranta delovnih mest s klikom na gumb  .

 

Na spodnjem delu tega okna vnesemo še podatke o stalnem in začasnem bivališču:

·      Ulica – vpišemo točen naziv ulice s hišno številko.

·      Kraj – vnesemo kraj bivališča zaposlenega.

Natisni