Zapiranje razredov

Program je namenjen avtomatskemu zapiranju razredov. Nahaja se v meniju Letne obdelave / Zapiranje razredov.

Preden zaženemo avtomatsko zapiranje razredov moramo preveriti na kontih, ki jih zapiramo, če so pravilno nastavljeni. Nastavitev je prikazana v  spodnji sliki:

 

Nastavitve v kontnem planu, na katere moramo biti pozorni preden avtomatsko zapiramo razrede:

·      Prenos v novo leto – na kontih, za katere želimo, da se nam saldo ne prenaša v novo leto, mora biti to polje prazno.

·      Konto zapiranja – določimo konto, na katerega se prenese saldo konta, ki ga zapiramo. Polje je aktivno samo v primeru, da je polje Prenos v novo leto prazno.

 

Omogočeno je zapiranje podatkov po analitiki zbirno ali po analitikah iz knjiženja.

Pri izbiri Zbirno po kontu se odprejo analitike, ki so aktivne na kontih iz izbire od do Konta. Vnos je obvezen.

 

 

Natisni