Zamenjava

Na preglednici Poraba - sestavine označimo sestavino, ki jo želimo zamenjati. Z  (Zamenjaj zapis) aktiviramo okno Porabljena količina.

·      Pretvornik – vnesemo pretvornik med izbrano sestavino in sestavino, ki jo bo zamenjala.

·      Sestavina – vnesemo šifro sestavine, ki bo zamenjala izbrano sestavino.

·      Serija – vnesemo serijo sestavine, če se vodi po serijah, sicer neaktivno.

·      Zaloga – samo prikaže se zaloga sestavine.

·      Količina – samo prikaže se in je vedno 0.

·      Porabljena količina – vnesemo količino sestavine, ki bo zamenjala izbrano sestavino.

S Potrdi v celoti ali deloma zamenjamo izbrano sestavino.

Natisni