Zaključek leta

Namen programa je prepis podatkov zadnjega poslovnega leta v novo blagajno,  z namenom arhiviranja in kasnejšega pregledovanja podatkov, in brisanje prometnih podatkov ob koncu leta. Le te predhodno tudi arhiviramo. Po aktiviranju obdelave se na zaslonu prikaže opozorilo:

S potrditvijo na gumbu Potrdi, nadaljujemo delo. Odpre se nam okno Prepis prometa blagajne s seznamom vseh blagajn, ki jih imamo v šifrantu.

 

·      Nova številka blagajne – vnesemo šifro blagajne pod katero se bodo prepisali podatki leta, ki ga zaključujemo. Priporočamo, da si v opis novo odprte blagajne vpišete leto in enak opis kot ga je imela blagajna do trenutka zaključevanja.

 

Prepisali, in po končanem prepisu tudi brisali, se bodo podatki blagajn, ki imajo v preglednici vpisano novo številko blagajne.

 

Natisni