Začetno stanje

Obdelava je namenjena vnosu začetnega stanja. Podatki so zapisani v tabelah prometa v obliki prejema. Pred vnosom prometa morajo obstajati nastavitveni podatki za ustrezno leto. Če ne obstajajo, se prikaže ustrezno obvestilo: »Nastavitveni podatki za knjiženje začetnega stanja ne obstajajo!« in preglednica za delo s prometom se ne zažene.

V zgornjem delu preglednice so naslednji podatki:

Leto – predlaga se letnica iz nastavitvenih podatkov.

Vrsta prometa – vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa, ki mora biti prejem.

Na preglednici za trenutno knjižno leto sta aktivni ikoni »vnesi zapis« in »popravi zapis«. Za ostala leta pa le »popravi zapis«, ki ima le funkcijo pregleda podatkov. Privzeta preglednica prikaže zadnjih sto dokumentov prometa po padajoči številki. Preglednica nam omogoča enostavno iskanje in razvrščanje po številki dokumenta , datumu dokumenta, dokumentu in statusu.

Natisni