Vzorci prejeti računi 2010

 

Najprej vnesemo Šifro vzorca in nato še Naziv vzorca. V nadaljevanju odkljukamo ustrezna polja, ki nam bodo kasneje olajšala vnos v evidenco izdanih računov 2010.

Vrednost obdavčenih nabav brez DDV:

 

 

Blago in storitve (8): označimo, če se vnaša vrednost iz listine, od katere je bil obračunan DDV, od vsake obdavčene nabave blaga oz. prejete storitve, ne glede na to, ali ima davčni zavezanec pravico od odbitka DDV ali ne. Podatek se zapiše v DDV-O obrazcu v polje 31.

 V SLO od samoobdavčitve (9): označimo, če se vnaša davčno osnovo, izkazano na prejetih računih, od nabav blaga in storitev ter danih predplačil v zvezi s temi dobavami, ko katerih je v skladu s 76.a členu ZDDV-1 plačnik DDV prejemnik dobav. Podatek se zapiše v DDV-O obrazcu v polje 31a.

Pridobitve (10): označimo, če se vnaša pridobitev blaga iz drugih držav članic EU. Podatek se zapiše v DDV-O obrazcu v polje 32

Storitve v EU samoobdavčitev v SLO (11): označimo, če se vnaša vrednosti ob prejemu določenih storitev iz druge države članice EU ali tretje države. Podatek se zapiše v DDV-O obrazcu v polje 32a.

Nepremičnine – del 8 (12): označimo, če se vnaša vrednosti nabavljenih nepremičnin. Podatek se zapiše v DDV-O obrazcu v polje 34.

Druga OS – del 8 ali 9 (13): označimo, če se vnaša vrednosti nabavljenih opredmetenih osnovnih sredstev. Podatek se zapiše v DDV-O obrazcu v polje 35.

 

 

Vrednost oproščene nabave:

Nabave in pridobitve (14): označimo, če se vnaša vrednosti oproščenih nabav na domačem trgu, oproščenih pridobitev znotraj EU, oproščenih tristranskih pridobitev blaga znotraj EU ter vrednost uvoza, ki je oproščen plačila DDV. Podatek se zapiše v DDV-O obrazcu v polje 33.

Nepremičnine-del 12(15): označimo, če se vnaša vrednost nabavljenih nepremičnin. Podatek se zapiše v DDV-O obrazcu v polje 34.

Druga OS (16): označimo, če se vnaša vrednosti nabavljenih opredmetenih osnovnih sredstev. Podatek se zapiše v DDV-O obrazcu v polje 35

DDV, ki se ne odbija (17): označimo, če se vnaša vrednost DDV, ki ga zavezanec ni odbil.

 

DDV, ki se odbija:

20% (18): označimo, če se vnaša vrednost odbitka DDV po stopnji 20 %. Podatek se zapiše v DDV-O obrazcu v polje 41.

8,5% (19): označimo, če se vnaša vrednost odbitka DDV po stopnji 8,5%. Podatek se zapiše v DDV-O obrazcu v polje 42

 

Pavšalno nadomestilo (20): označimo, če se vnaša znesek odbitka pavšalnega nadomestila v višini 8% odkupne vrednosti. Podatek se zapiše v DDV-O obrazcu v polje 43

 

Uvoz ali samoobdavčitev: označimo, če se vnaša vrednosti, ki se nanašajo na samoobdavčitve (pridobitve iz EU, samoobdavčitve za storitve in samoobdavčitve po 76.a členu zakona o DDV). Označimo pa zaradi tega, da se nam po vnosu podatkov v Evidenco prejetih računov 2010, samodejno odpre še Evidenca izdanih računov 2010, kamor vnesemo še naše obveznosti iz naslova samoobdavčitev.

Natisni