Vsi e-računi so na UJPnetu dosegljivi le dva meseca. Kaj nam svetujete?

Vaši prejeti e-računi se z uvozom v Knjigo prejetih računov shranijo v SAOP eRegistrator. Predlagamo, da e-račune redno, dnevno uvažate.
 
Poleg prejetih e-računov se v SAOP eRegistrator avtomatsko shranjujejo tudi izdani e-računi, če jih izdajate v modulih Fakturiranje ali Obračun storitev.
 
Na podlagi obvestila UJP-a z dne 14.5.2015:
OPOZORILO - Dosegljivost podatkov prejetih in izdanih e-računov prek UJPnet svetujemo, da poskrbite za varno hrambo vaših prejetih in izdanih e-računov. Zakonodaja določa, da morate e-račune hraniti do datuma izločitve, ki ga določajo vaša prejeta in potrjena notranja pravila oziroma do pisnih strokovnih navodil Arhiva RS.
 
Glede na to, da je potrebno do sprejema pisnih strokovnih navodil Arhiva RS ravnati z vsem dokumentarnim gradivom kot z arhivskim vam predlagamo, da uredite certificirano dolgoročno hrambo prejetih in izdanih e-računov, pri enem od spodaj navedenih ponudnikov elektronske hrambe:
 
SAOP iCenter je z verzijo 6.28.19 povezan z:

  • eArhiv Pošte Slovenije 
  • Mikrografija mSef
  • eHramba.si ZZI

Omenjeni ponudniki certificirane dolgoročne hrambe vam nudijo celovito rešitev za elektronsko hrambo poslovne dokumentacije, ne samo e-računov. Želim več informacij...

Natisni