Vnos prejete ponudbe

Nad vsemi zavihki so sledeči podatki:

·      Povabljen ponudnik – če je ponudnik med povabljenimi strankami, se polje potrdi (obkljuka).

·      Ponudnik – izberemo stranko, ki nam je poslala ponudbo.

 

Ponudnik, ki se uvrsti v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami, se za obdobje 3 do 5 let izloči iz nadaljnjih postopkov javnih naročil. Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti ponudnika, če je le-ta uvrščen v evidenco na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja utemeljeno sumi, da je ponudnik predložil neresnične izjave ali dokazila, mora, ne glede na razvrstitev takšne ponudbe, Državni revizijski komisiji predlagati uvedbo postopka o prekršku. V konkretnem primeru naročnik nima pravne podlage za izločitev takšne ponudbe iz postopka javnega naročanja, saj še ni bilo dokazano, da je ponudnik res predložil neresnične izjave ali dokazila. Naročnik lahko izloči ponudnika iz postopka javnega naročanja šele, ko je pravnomočno ugotovljeno, da je ponudnik storil očitani prekršek.

Evidenca ponudnikov z negativnimi referencami je dostopna na spletni strani Ministrstva za finance. Ministrstvo ne izdaja potrdil o uvrstitvi oz. ne-uvrstitvi v predmetno evidenco.

 

Natisni