Verzija 2021.02.004

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - Uvoz podatkov - Uvoz knjižb iz XML

Urejeno uvažanje datotek tromestnih uporabnikov.

Dobavitelji in kupci

  • Odpremni nalogi ... uvoz vrstic dokumenta z čarovnikom za uvoz podatkov
  • v specifikaciji podatkov v čarovniku, dodan še podatek SSCC, ki je namenjen uvozu SSCC kod v vrstice dokument
  • uvoz SSCC kod je omejen na eno SSCC kodo vezano na eno vrstico dokumenta (če so SSCC kodi 2, za isti artikel in serijo, potem sta to 2 vrstici na dokumentu odpreme).

Natisni