Verzija 2020.17.001 z dne 18.12.2020

 • Šifranti
  • Vrste prometa
   • Nastavitev »Zapora prodaje s ceno 0« je sedaj odprta tudi za dokumente negotovinske prodaje in predračunov. To pomeni, da lahko tudi na teh dokumentih preprečimo vnos dokumenta, na katerem obstaja vrstica s ceno 0 (nič).
 • Knjiženje
  • Negotovinska prodaja in Predračuni
   • Dodatna kontrola vrstic dokumenta na novo nastavitev »Zapora prodaje s ceno 0«. Če je nastavitev potrjena, potem program prepreči potrditev dobavnice ali predračuna, če na dokumentu obstaja vsaj ena vrstica s ceno 0.
 • Varnostni sistem
  • Dodan ključ »TDR – MENI, Pripomočki – Usklajevanje prometa (nivo 2)« s katerim lahko omogočimo izvajanje usklajevanja prometa v Pripomočkih,tudi operaterjem, ki niso nivoja 1. Privzeto je še vedno preprečeno, operaterjem ostalih nivojev je dovoljenje potrebno posebej dodati.

Natisni