Verzija 2020.13.001 z dne 25.09.2020

  • Izpisi
    • Blago na odpoklic nad 12 mesecev
      • Nov izpis namenjen pregledu blaga skladiščenega na odpoklic, ki je na zalogi več kot 12 mesecev. Išče se blago, ki je bilo dano v skladiščenje na odpoklic po 1.1.2020 v drugo državo članico EU in je na zalogi več kot 12 mesecev. Preglednica prikaže seznam artiklov, količino zaloge na dan iz nastavitev pregleda in datum najstarejšega prejema, s katerim je prišlo blago na izbrano skladišče in je datum tega prejema starejši od 12 mesecev.
  • Na šifrantu vrst prometa se je cenik iz razdelka tranzit prestavil v razdelek predprejemi in se preimenoval v prodajni cenik
  • Na izvozu porabe brez odmikov je dodan izvoz v XML v formatu AddJournal

Natisni