Verzija 2020.13.001

  • Knjiženje – delovni nalogi; v glavo delovnega naloga sta dodana dva nova podatka:
    • Opozorilo; vklop opozorila vrstico z delovnim nalogom v preglednici nalogov obarva rumeno. Podatek je dodan kot stolpec tudi na preglednici delovnih nalogov, dodano je filtriranje po statusu »opozorilo«.
    • Spremembe – dodan vpogled (gumb) v sistemska obvestila o spremembah na delovnem nalogu.

Natisni