Verzija 2020.09.001 z dne 3.7.2020

 • Šifrant zaposleni
  • Dodano opozorilo v primeru zaposlenih, ki so dopolnili 60 let in nimajo izbrane oprostitve po 156. členu ZPIZ.
  • Urejen izračun zneska olajšave v primeru oznake olajšave B1 ali B2
  • Urejen prikaz naziva olajšave v preglednici družinskih članov v primeru oznake olajšave B1 ali B2.
 • V OLAP analizo izobraževanja je dodano polje Šifra zaposlenega.
 • V šifrant bonitet zaposlenih so dodana polja: VIN številka, nabavna vrednost, datum začetka uporabe, delodajalec zagotavlja gorivo, prevozi manj kot 500 km v privatne namene in električni pogon.
 • Dopolnjen uvoz in izvoz bonitet zaposlenih iz tekstovnih datotek.
 • Obrazci e-VEM
  • Urejeno predlaganje matične številke enote poslovnega subjekta.
  • Omogočeno urejanje datuma pričetka zavarovanja na vlogah M-2.

Natisni