Verzija 2020.06.001 z dne 4.5.2020

 • Knjiženje
  • Promet
   • Gotovinska prodaja
    • Dopolnitev uporabe t.i. hitrih gumbov na vmesniku zaslona na dotik (touchscreen). V nastavitvah so neaktivni artikli, razvojni artikli, artikli s serijo in artikli s prepovedjo v varnostnem sistemu na tip ali oddelek, izločeni iz izbora. V primeru, ko so artikli naknadno tako označeni, so v nastavitvah hitrih gumbov izpisani z rdečo barvo, ob sami prodaji pa so hitri gumbi za te artikle izločeni iz uporabe.
    • Pri vnosu računa preko zaslona na dotik (touchscreen) je popravljeno predlaganje cene glede na prodajno količino, definirano v ceniku.
    • Na vnosu računov je dodan pripomoček »Izbor artiklov (F5)«. Gre za vnos artiklov preko vpisa količin. Odpre se posebna forma s prikazom artiklov in zaloge iz ustreznega skladišča, artikle pa na vrstice računa prenašamo z vpisom željene prodajne količine. Na račun se tako prenesejo vsi artikli, katerim smo vpisali količino.
  • Temeljnica nabave, porabe
   • V primeru knjiženja samo po nabavnih vrednostih, je dodana proti vknjižba nivelacije nabavne vrednosti na konto zaloge.
   • Dopolnitev knjiženja izravnav med fakturno in nabavno vrednostjo: dodan podatek SM

Natisni