Verzija 2020.05.001

  • Knjiženje – delovni nalogi; na naslovno vrstico vnosne forme delovnega naloga smo dodali prikaz šifre in naziva izdelka delovnega naloga.
  • Knjiženje – delovni nalogi – vnos serij izdelka; na preglednico vnosa serij izdelka delovnega naloga smo dodali čarovnika za uvoz podatkov. Tako lahko serije in izdelane količine na nalog tudi uvozimo iz datoteke.
  • Knjiženje – delovni nalogi – prenos; na funkciji dodane nove kolone in barvanje vrstic pri izbiri delovnih nalogov iz preglednice delovnih nalogov.
  • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednici delovnih nalogov urejeno sortiranje in iskanje po kolonah tipa da/ne.
  • Izpisi – predvidena poraba materiala; dodane nove kolone in barvanje vrstic pri izbiri delovnih nalogov iz preglednice delovnih nalogov. Na izpisu dodan seznam izbranih delovnih nalogov v kolikor so bili nalogi izbrani »iz preglednice«.
  • Izpisi – Kartica kooperacije; dopolnjena kartica kooperacije (in kartica kooperacije operacije delovnega naloga).

Natisni