Verzija 2020.01.003

Obračun plač zaposlenim

  • Dopolnjen način izračuna Z120 in Z124 za javni sektor vezan na novo minimalno plačo, veljavno s 1.1.2020.
  • Omogočen obračun materialnih stroškov in odtegljajev brez vpliva na znesek za izplačilo - samo za gospodarstvo.

Obvladovanje kakovosti

  • Odpravljene težave pri vnosu karakteristik na šifrantu artikli-kontrola.

Osnovna sredstva

  • Omogočeno je povezovanje že odprtih osnovnih sredstev z obstoječim amortizacijskim načrtom obveznosti iz najema.
  • Omogočeno je označevanje na osnovnem sredstvu, da je sredstvo v najemu, kljub temu da se ne uporablja amortizacijski načrt obveznosti iz najema, iz iCentra.

Natisni