Verzija 2019.16.001 z dne 6.12.2019

Dnevne obdelave – Opominjanje

  • Ponovno elektronsko pošiljanje posameznih že izstavljenih opominov (meni na desni klik v preglednici) je sedaj urejeno preko storitve ePoštar. e-naslov se predlaga iz naslova, ki je vpisan v izstavitvi dokumentov tipa opomin za izbrano stranko. Z ločilom med naslovi (; podpičje) lahko dodamo več prejemnikov. Zadeva in vsebina sporočila sta poljubni. Po izbiri je priloga sporočila dokument .pdf ali eOpomin. Stanje o poslanem sporočilu je vidno v dnevniku prometa ePoštarja.
  • Prav tako je paketno elektronsko pošiljanje že izstavljenih opominov na gumbu izvoz (običajno uporabljeno za pošiljanje v vednost) urejeno preko ePoštarja. Tudi v tej obdelavi je dovoljeno pošiljanje več prejemnikom. V kolikor je izbrana priloga tip opomina eOpomin, bo program prednostno poslal le-tega, če tega ni, pa .pdf dokument. Stanje o poslanem sporočilu je vidno v dnevniku prometa ePoštarja.
  • Odpravljena je napaka na posameznih izpisih opominov, in sicer se v 'glavi' strani ne podvajajo zapisi iz skupnih nastavitev za tisk.
  • Program bo, v kolikor niso izpolnjene skupne nastavitve za tisk (glava dokumenta), le-te izpolnil z osnovnimi podatki stranke uporabnika. Ti podatki se bodo izpisovali na izpisih tipa Opomin in IOP dokler v skupnih nastavitvah ne bodo spremenjeni.
  • Izpisi opominov so nadgrajeni s podatkom o osebi, ki je dokument pripravila, in sicer je to trenutno prijavljen operater v iCentru.

 

Dnevne obdelave – Plačevanje

  • Plačevanje - Priprava plačil - odpravljena je napaka, ko se plačila pripravljajo na podlagi sklicov, ki so vezani na opomine
  • Uvoz izpiskov - v primeru, da obstaja na stranki uporabnika več enakih trr-jev, lahko ob uvozu izpiska izberemo željeni račun. Izbor si program zapomni za nadaljnje uvoze.

Natisni