Verzija 2019.15.001

  • Knjiženje – delovni nalogi; po tiskanju delovnih nalogov (spodnji tiskalnik na preglednici) ostane kurzor na vrstici naloga, ki smo ga tiskali.
  • Knjiženje – delovni nalogi; pri brisanju delovnih nalogov je dodana kontrola ali ima nalog, ki ga želimo brisati razpisane tudi podrejene delovne naloge. V kolikor jih ima, nas program na to opozori. Poleg naloga, ki ga brišemo bodo izbrisani tudi vsi njegovi podrejeni delovni nalogi. Brisanje delovnega naloga ni možno, če ima vsaj en podrejen delovni nalog status različen od »razpisan« (pomeni je že v izdelavi ali pa je zaključen).
  • Knjiženje – delovni nalogi; na vseh podrejenih šifrantih znotraj delovnih nalogov (stranke, izdelki, sestavine, stiki, analitike,…) smo uredili možnost »hitrega sikanja« z neposrednim vpisom naziva v polje šifra.
  • Knjiženje – kalkulacije delovnih nalogov; odpravljene težave pri prikazu količine materiala na tiskanju kalkulacij.
  • Knjiženje – delo delavca; na preglednici dela delavcev se na iskanju po delovnih nalogih sedaj prikažejo vse letnice za katere obstajajo delovni nalogi neodvisno od knjige.
  • Izpisi – predvidena poraba materiala; odpravljene težave vpisa analitike na naročila dobaviteljem izdelana skozi funkcijo »priprava naročil« na predvideni porabi materiala.
  • Izpisi – predvidena poraba materiala; gumb za aktiviranje »nastavitev« okna za pripravo izpisa smo premaknili zgoraj desno. Tako lahko tudi uporabniki, ki uporabljate bolj grobo nastavitev resolucije zaslona pridete do možnosti, da si okno nastavite tako, da bodo na njem vidni tisti izbirni podatki izpisa, ki jih potrebujete).
  • Izpisi – kalkulacija po standardni sestavnici; urejeno pomnjenje nastavitev kolon preglednice kalkulacije in preglednice porekla.
  • Izpisi – kooperacija; med izpise kooperacije je dodan nov izpis »seznam kooperantskih operacij«. Izpis v preglednici prikaže vse kooperantske operacije iz delovnih nalogov.

Natisni