Verzija 2019.14.001 z dne 25.10.2019

 

Obračun obresti

 

  • V preglednici obračunov in postavk je dodan podatek o višini terjatev v koloni 'Glavnica'.

Natisni