Verzija 2019.14.001 z dne 25.10.2019

  • Dodana kontrola brisanja šifre odbitnega deleža, če je ta uporabljena
  • Predogled temeljnice: Urejeno predlaganje konta iz Dvostavnega knjigovodstva.

Natisni