Verzija 2019.13.004 z dne 16.10.2019

RIP sistem

  • Dodana opcija Vračila in dobropisi preko sistema RIP. Sistem omogoča sprejemanje vračil preko RIP sistema in izdelavo in oddajo dobropisov preko RIP sistema. Potrebno je pridobiti aktivacijsko kodo.
  • sprememba načina uvoza pri uvozu naročil iz podjetja Jagros ... zaradi vodečih ničel so se prikazala naročila kot odprta oz artikli kot nepovezani. To je odpravljeno  s tem popravkom.
     

Registracija časa

Odpravljena napaka pri odhodu med časom prekrivanja druge in tretje izmene.

 

 

Natisni