Verzija 2019.13.003 z dne 14.10.2019

Dobavitelji in kupci

  • dodana je opcija Vračila in dobropisi preko RIP sistema. Funkcionalnost je omogočena preko aktivacijske kode.
    • uvoz dokumentov vračila
    • formiranje dobropisa in pošiljanje v RIP siste,
  • za strank Jagros (kot kupec naših uporabnikov), je dopolnjen uvoz naročil v sistem. Težava so bile vodeče ničle na zaporedni številki vrstice. To je s tem popravkom odpravljeno.

Natisni