Verzija 2019.13.001 z dne 04.10.2019

 • Šifranti
  • Vrste prometa
   • Za dokumente prejemov (Tip prometa = P - prevzem) je dodana nastavitev »Tip prejema«, s katero se lahko določi, ali se vrsto prometa uporablja izključno za namene internih prenosov med poslovalnicami (Interna izdaja, Interni prejem).
 • Knjiženje
  • Prejem
   • Glede na nove nastavitve dokumentov prejema za interne izdaje in interne prejeme, je vnos teh dokumentov prirejen glede na uporabo. Izpolnjeni morajo biti določeni pogoji, kateri se postavijo ob določitvi v šifrantu vrste prometa. Interne izdaje vedno prevzamejo zadnjo veljavno kalkulacijo, privzete so negativne količine, vnos ali spreminjanje cen ni možen. Na strani internih prejemov je vnos dokumenta možen samo preko sistema internih prenosov »Prenos med poslovalnicami«. Nabavne cene se vedno prenesejo, način prenosa prodajnih cen pa se izbere ob samem zagonu prenosa. Sprememba dokumentov internih izdaj in internih prejemov po prenosu med poslovalnicami ni več možna. Uporaba dokumentov internih izdaj in internih prejemov na predprejemih ni možna.
  • Gotovinska prodaja
   • Nov program »Prenos med darilnimi karticami« za delo z darilnimi karticami sistema ugodnosti. S tem je omogočen prenos sredstev iz ene darilne kartice na drugo. Dostop do programa je preko vnosnega okna »Vnos načinov plačila« ob vnosu računa ali preko desnega klika na preglednici gotovinskih računov in izbor »Načini plačil«. Ob zagonu programa se odpre vnosno okno za vnos številk darilnih kartic in zneska prenosa.
 • Odpravljena težava pri tiskanju načinov plačil, če je bilo izbrano razvrščanje po tipu načina plačila.

Natisni