Verzija 2019.11.001 z dne 23.8.2019

  • Knjiženje
    • Temeljnica nabave, porabe
      • Ureditev zaokroževanja fakturnih vrednosti in odvisnih stroškov na način, da se morebitne razlike pri izravnavi knjiženja poknjižijo z dodatnimi vknjižbami pod t.i. »izravnave«.

Natisni