Verzija 2019.11.001 z dne 23.08.2019

  • Analiza prodaje dopolnjena z upoštevanjem in preračunavanjem nabavnih cen in fakturnih cen glede na denarno enoto cenikov. Preračun se vrši po tečaju na datum računa.
  • Dodan izvoz računov UPN v txt datoteko za zunanje tiskarje. Izvoz je omogočen z ustreznim ključem v nastavitvah okolja.
  • Na hitri pregled artikla (F7), se je dodala povezava do napovedi zaloge. Povezava se vidi, če imamo FAK povezan z MSP in NDK.
  • Pri izračunu RVC-ja na zbiru in v glavi računa/predračuna, se je izločilo upoštevanje vrstic avansa.
  • Na vrsticah avansa na računu/predračunu se je odstranil prikaz nabavne cene, nabavne vrednosti, RVC in %RVC-ja. 

Natisni