Verzija 2019.10.001 z dne 02.08.2019

 • Na preglednici računov dodan podatek Konec potrjevanja. Podatek se polni ob zaključku Potrjevanja izdanih računov.
 • Odpravljena težava pri knjiženju računov v DDVn, ko se niso ustrezno zapisali avansi v primeru "Dobave v SLO za samoobdavčitev".
 • Odpravljena težava, ko v primeru, da je bilo izbrano v nastavitvah fakturiranja, da se na račun tiska logotip, na novih vzorcih računa/predračuna ni tiskalo glave računa.
 • Odpravljena težava, ko se pri shranjenih PDF printih računa v eRegistrator, ni shranjevala glava računa/noga računa.
 • Pri serijski pripravi osnutkov se v primeru tiskanja/pošiljanja po e-pošti in dodajanju Priponke (o) oz. dokumentov fascikla dodajo priloge dokumentu pdf izpisa računa. Ta način delovanja je mogoč v primeru da je eRegistrator na FileStream.
 • Dopolnjen xml za prenos na MojEračun
  • Dodana je šifra poslovalnice. Podatek se za prejemnika prepiše iz podatka Naziv poslovalnice na Trgovskih podatkih.
  • Znesek rabatov se polni vedno, tudi v primerih, ko je znesek nič.
  • Priloge se dodajajo posamično in ne več v zip datoteko.

Natisni