Verzija 2019.08.001 z dne 21.06.2019

 • Knjiženje
  • Prejemi in Predprejemi
   • Odvisni stroški prejem (predprejema)
    • Dopolnilo se je delovanje odpiranja preglednice odvisnih stroškov na način, da so kontrole o prepovedi popravljanja na sami vnosni formi in ne več na gumbu »Vnos stroškov«. To pomeni, da se lahko vstopi v preglednico odvisnih stroškov tudi na dokumentih prejema (predprejema), ki so že knjiženi, izven obdobja ipd.. Kontrole in dovoljenja za vnos, popravljane, brisanje so potem na vnosni formi posameznega odvisnega stroška.
    • Na preglednici prejemov (predprejemov) se je preko desnega klika omogočilo vpogled v odvisne stroške. Odpre se preglednica kakor preko gumba »Vnos stroškov«. Razlika v tem, da je v primeru vstopa v preglednico iz tega mesta, popravljanje odvisnih stroškov vedno onemogočeno.

 

Natisni