Verzija 2019.06.001 z dne 19.04.2019

 • Šifrant Vrste prometa
  • Nova nastavitev »Vnos blagajnika preko gesla«. S to nastavitvijo se prijava blagajnikov ob izdelavi gotovinskih računov izvaja preko gesla in ne preko šifre blagajnika. To nastavitev je možno aktivirati samo v primeru, ko je v šifrantu blagajnikov zagotovljena edinstvenost gesel tako glede na ostala gesla kot na šifre blagajnikov. Nastavitev deluje tako v kombinaciji z vsakokratnim prijavljanjem blagajnika (nastavitev Vnos blagajnika) kot posamezno.
 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Dopolnitev prenosov podatkov šifranta blagajnikov na off-line blagajne.
   • V primeru, ko se uporablja novo nastavitev vnosa blagajnika preko gesla, so pred vstopom v račun dodatne kontrole na vnesena gesla in šifre blagajnikov.
  • Uporaba oznake DDV
   • Ureditev kontrol za dovoljene kombinacije obračuna in oznak DDV v primeru, ko se uporablja različne obračune davkov v maloprodaji.
  • Prehod v novo leto
   • Ureditev prenosa 4. in 5. popusta iz zadnje kalkulacije v otvoritveno stanje.

Natisni