Verzija 2019.05.001 z dne 29.3.2019

  • Dodana je možnost izbire odbitnega deleža na samem računu.
  • Izpis Analiza prodaje dopolnjen z možnostjo prikaza davčnih podatkov.
  • Uvoz računov iz txt datoteke dopolnjen, da se izpolnijo podatki o SDD v primeru ustreznih nastavitev.

Natisni