Verzija 2019.05.001 z dne 29.3.2019

  • Dodana je možnost izbire odbitnega deleža na samem računu.
  • Izpis Analiza prodaje dopolnjen z možnostjo prikaza davčnih podatkov.
  • Uvoz računov iz txt datoteke dopolnjen, da se izpolnijo podatki o SDD v primeru ustreznih nastavitev.
  • izdelava sistema za Track&Trace … sledljivost tobaka
    • na aktivacijsko kodo
  • dodaten pregled »pregled dogodkov TT
  • izdelano poročilo, ki 1x dnevno prenese vse izdane račune v tabelo za poročanje
  • izdelano poročilo ki 1x dnevno prenese vse dokončno plačane račune v tabelo
  • samo poročanje TT se izvaja preko Iware sistema

Natisni