Verzija 2019.02.001 z dne 25.01.2019

Vzpostavitev kontrol usklajenosti Šifranta Obdobja (ob vstopu v aplikacijo, pri izvedbi plačil, pri otvoritvi leta).

Natisni