Verzija 2019.01.002

  • Preglednica vrstic prednaročil si sedaj zapomni zadnjo postavitev vrstic.
  • Pri klicanju načina dostave na vsrtico prednaročila se več ne javlja napaka.

Dobavitelji in kupci

  • Preglednica vrstic prednaročil si sedaj zapomni zadnjo postavitev vrstic.
  • Pri klicanju načina dostave na vsrtico prednaročila se več ne javlja napaka.

Natisni