Verzija 2019.01.001 z dne 04.01.2019

Šifranti – Konti za obresti po analitikah
Ob vnosu šifer kontov urejena možnost izbire kontov glede na pripadajoči šifrant.

Natisni