Verzija 2018.13.001 z dne 12.10.2018

Obračuni in inventura -> Inventura -> Vnos inventure ali Obračuni in inventura -> Inventura -> Inventurni elaborat

V inventurni tabeli in v inventurnem elaboratu je dodan stolpec Datum pridobitve.

Osnovna sredstva in DI

Odpravljene so težave pri spremembi nahajališča ter stroškovnega mesta pri spremembah na Osnovi podatki ali Spremembe ter tudi preko Obračuni in inventura -> Inventura -> Prenos nahajališč in SM

Odpravljena težava na OLAP analizi pri pregledu OS po izbiri brez izločitev (Analiza osnovnih sredstev, Pregled osnovnega sredstva po izbiri)

Ko na Osnovnih podatkih naredimo izločitev (vnos Datuma odtujitve) se pri daljšim obračunih amortizacije izpiše opozorilo: Izvaja se obračun amortizacije. Onemogočeno je večkratno klikanje na gumb Potrdi, ko že potrdimo.

Natisni