Verzija 2018.08.001 z dne 29.06.2018

  • Dodano opozorilo, v primeru vnosa šifre neaktivnega zaposlenega.
  • Onemogočena naknadna sprememba šifre potnika.
  • Urejeni pogoji za prehod potnega naloga v status 80.
  • Znesek predujma se sedaj pravilno knjiži na konto v dobro pri vseh nastavitvah Izvoz stroškov za DK

Natisni