Verzija 2018.05.001 z dne 06.04.2018

Osnovna sredstva in DI

 • Šifranti - Viri financiranja: Dodan gumb Šifrant Virov financiranja, ki omogoča urejanje, vnašanje šifer virov financiranja.

Blagajniško poslovanje

 • Šifranti BP - Vrste prejemkov/izdatkov: Dodana možnost aktivnosti/neaktivnosti prejemkov in izdatkov.

 

Obračun storitev  - Zaključek obračuna

 • Dodan šifrant za izbiro šifre začetka in končnice računa

Kadrovska evidenca

 • Dodana kontrola obstoja davčne številke na zaslonu za vnos zaposlenega.
 • Dodano predlaganje izračuna olajšave po spremembi podatkov družinskih članov.
 • Izpis manjnkajočih dogodkov in izpitov zaposlenih
 • Popravki na vzorcu Aneks napredovanja

Obračun plač

 • V analizo obračunov in analizo obračunskih vrstic so dodani zneski posameznih prispevkov.
 • Urejeno zaokroževanje urne postavke na izpisu zahtevka za refundacijo.
 • Omogočeno shranjevanje neto zneskov pred nadaljevanjem vnosa obračunskih vrstic.
 • Dopolnjena delitev prispevkov po vrstah obračuna v primeru refundacij.
 • Urejen preračun neto na bruto v primeru obdavčenih materialnih stroškov ali drugih osebnih prejemkov.
 • Izločanje odtegljaja z negativnim zneskom iz obračuna
 • Obračun in REK-1 za detaširane po 45a členu

Obračun potnih nalogov

 • Dopolnitev analiz s polji Izplačani v PP in Preneseno v OPZ

 

Drugi osebni prejemki

 • Nova vrsta izplačila - Neobdavčeno in obračun

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »serijsko knjiženje« dodanih nekaj logičnih omejitev pri izbiri podrejenih opcij glede na predhodno izbrane nadrejene opcije.
 • Šifranti – materialne sestavnice; v preglednici materialnih sestavnic (in v glavi modularne sestavnice) je prikazan podatek »Št.nivojev«, ki predstavlja število nivoje sestavnice tega artikla. Podatek se polni preko obstoječega pripomočka »Ponastavitev maksimalnega števila nivojev«.
 • Šifranti – delovni koledarji; v segmentu razpona datumov sobota-nedelja je sedaj obvezno potrebno označiti ali spremembe veljajo za soboto ali za nedeljo.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; na funkciji razpisa delovnih nalogov urejene določene kombinacije, ki so dodelile napačen datum roka izdelave podrejenih delovnih nalogov.
 • Mehanizem pokalkulacije delovnega analoga smo iz programske kode prenesli na proceduro na bazi, kar omogoča klicanje pokalkulacije tudi izven programa iCenter.
 • Vpeljan je kanban sistem naročanja sestavin/razpisovanja nalogov polizdelkov na naslednjih mestih:
  • izpisi - Predvidena poraba materiala – formiranje delovnih nalogov in formiranje naročil dobaviteljem
  • plan proizvodnje – priprava plana
  • plan proizvodnje – razpis proizvodnje (za podrejene delovne naloge)
  • naročila kupcev in dobaviteljev – obdelave – prenos naročil v plan proizvodnje

 

Obvladovanje kakovosti

 • Funkcija »OK atributi« na vseh kontrolnih nalogih sedaj napolni referenta meritev (meritve opravil), če ta na meritvah karakteristike še ni vnesen.

 

Davek na dodano vrednost - N

 • Uvoz iz datoteke DDV.w-1:​
  • Urejen uvoz računov po vrstnem redu kot so zapisani v datoteki​​.
  • Urejen uvoz DDV vrstic katerih vrednost osnove je manjša od 0,1€ in vrednost DDV je 0,00

 

​Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje: ​Ob knjiženju, ko je na kontu nastavitev, da ob knjiženju odpira knjigo DDV "izdani računi" - I-RAČ - se DDV vedno knjiži v dobro, razen ko je na kontu DDV nastavitev, da se vedno knjiži v breme.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje: ​Priprava plačil - v primeru priprave plačil iz sklica, se predlagajo konti za vse postavke
 • Šifranti - Šifranti DK - Konti: Na gumbu Popravljanje za več kontov dodana možnost popravljanja nastavizve Odpri datum prejema.
 • Izpisi in pregledi - Kartice- Kartica stranke: Urejeno izpisovanje ob uporabi nastavitve kartica na novo stran.
 • Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi: Urejeno prikazovanje podatkov v primeru, da pregledujemo izkaz po stroškovnih mestih.
 • Letne obdelave - Zapiranje razredov: ​Urejeno zaokroževanju pri obdelavi zapiranja razredov.

 

Materialno skladiščno poslovanje

 • Izpisi
  • Pregled manjkajočih artiklov
   • Poleg dosedanjih pogojev za prikaz manjkajočih artiklov velja nov pogoj, da se neaktivne artikle ne obdeluje – se ne prikazujejo.
 • Pripomočki
  • V obdelavi »Polnjenje artiklov z minimalnimi zalogami« je dodaten pogoj, da se neaktivni artikli ne obdelujejo.

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Novo vnosno formo za vnos računov prilagojeno zaslonom na dotik, se je aktiviralo za splošno uporabo. Gumb za vstop v nov vmesnik je poleg dosedanjega gumba za vnos računov.
 • Nastavitve programa
  • Zavihek EAN
   • Pri uporabi tehtnic z nastavitvijo »vrednostna tehtnica« se je spremenilo strukturo vhodnega podatka. Sedaj je v odčitanem podatku 6 mestni del, ki predstavlja vrednost blaga, razdeljen na 4 cela mesta in 2 decimalni mesti.
 • Varnostni sistem
  • Dodan ključ v varnostni sistem za obdelavo »Knjiži« na prejemih blaga (preglednica Knjiženje – Prejem blaga).

Dobavitelji in kupci

 • Kartica artikla (F9) dopolnjena tako, da se prikažejo tudi naročila, ki še niso v odpremi.

 • Spremenjen način izračuna rabatov in popustov v znesku v primeru Maloprodajnih tipov dokumentov.

Fakturiranje

 • Spremenjen način izračuna rabatov in popustov v znesku v primeru Maloprodajnih tipov dokumentov. S tem so odpravljene težave neusklajene temeljnice pri knjiženju v DK.

Natisni