Verzija 2018.04.000

Osnovna sredstva in DI - gumb Izpisi - Evidenca osnovnih sredstev po virih financiranja

Urejeno prikazovanje vnesenih zneskov brez preračunavanj v odstotke.

Obračuni in inventura - Inventura - Inventurni elaborat

Urejeno tiskanje izbranih strani.

Natisni