Verzija 2018.04.000

Dnevne obdelave-Kompenzacije

 • Kompenzacije: Urejeno delovanje gumba zapis v PP.

 

Dnevne obdelave - Opominjanje

 • Opominjanje
  • Priprava - Priprava iz SPR: umaknjeno popravljanje podatkov na računih v SPR
  • Izstavitev: urejeno popravljanje podatkov na računih v SPR in tudi predlaganje bančnega računa na izpisu v primeru, da ima stranka več bančnih računov.
  • Izvoz podatkov - Preknjiževanje toženih terjatev
   • v nastavitve obdelave je dodana možnost izbire nezaporednih strank preko gumba Izbrane stranke
   • podatke se pripravi tako, da program kot znesek izračuna trenutno stanje posameznih postavk, ki so zapisane na izbranih opominih
 • Izterjave
  • Priprava iz opominov:
   • v nastavitve obdelave je dodana možnost izbire nezaporednih strank preko gumba Izbrane stranke
   • podatki se pripravijo tako, da program kot znesek in dni zamude izračuna trenutno stanje posameznih postavk, ki so zapisane na izbranih opominih

Šifranti

 • Šifranti DK - Konti: Pri tiskanju kontnega plana dodana dodatna možnost omejitve tiskanja in prikaz na izpisu na aktivne/neaktivne konte.

 

Izpisi in pregledi

 • Na vseh izpisih, kjer je možen izbor kontov in strank dodana dodatna polja.
 • Kartice-Kartice stranke: Urejeno upoštevanje nastavitve "kartica na novo stran".
 • Bilance-Izkazi: Urejeno izračunavanje izkazov na novih uporabnikih.
 • Opomini, IOP - IOP: Urejeno tiskanje obrzca IOP.

 

Natisni