verzija 2017.14.000 z dne 28.11.2017

  • Pripomočki -  Skeniranje računa – ko se kreira račun iz skeniranja se dodajo tudi podatki o referentu za potrjevanje, skupini potrjevalcev in skrbniku dokumenta iz knjižne skupine

Natisni