Verzija 2017.13.000 z dne 20.10.2017

  • Inventure
    • Podatek »Ime za iskanje« se je dodalo v:
      • Dodan stolpec na preglednici »Rezultat inventure«
      • Omogočeno razvrščanje izpisa pri tiskanju »Rezultat inventure«, »Rezultat inventure na zadnji dan v letu« in pri tiskanju popisnih list.

 

Natisni