Verzija 2017.13

  • Nastavitve programa – splošne nastavitve; dodali smo možnost nastavitve katere vrste dokumentov delovnega naloga upoštevamo v koloni »Dokumentacija« na preglednici delovnih nalogov. Nastaviti sta dve: »Kontrola na vseh entitetah« (to je tudi privzeta vrednost), ki kontrolira obstoj dokumenta na izdelku, stranki naročniku, stranki kooperantu in v fasciklu delovnega naloga (kot je delovalo do sedaj). Ter »Kontrola brez dokumentov fascikla«, ki kontrolira obstoj dokumenta samo na izdelku, stranki naročniku in stranki kooperantu.
  • Knjiženje – delovni nalogi; na serijskem tiskanju delovnih nalogov s program sedaj zapomni tudi zadnjo nastavitev vezano na opcijo »Združen tisk«.
  • Knjiženje delovni nalogi; na serijskem knjiženju delovnih nalogov uredili težave pri preklapljanju med »knjiži« in »v izdelavo«.
  • Knjiženje – delovni nalogi; na nastavitveni maski funkcije »Prenos« smo omogočili izbor posamičnih številk delovnih nalogov (izbor iz preglednice), izbor nalogov preko povezane šifre artikla ter iskanje naročila preko preglednice delovnih nalogov (gumb …). Pri sami izdelavi prenosa se v opombo prenosa prenese seznam delovnih nalogov na podlagi katerih je bil prenos izveden. V primeru izdelave prenosa v odpremnem nalogu NDK se upoštevajo standardna pravila glede določitve cene na odpremnem nalogu.
  • Pripomočki – usklajevanje proizvodnih cen; pri usklajevanju izločimo skladiščni promet, ki v polju »delovni nalog« ne vsebuje knjige, številke in leta delovnega naloga. Uporabniki, ki to polje uporabljajo na način, da vanj pišejo vsebino, ki ni delovni nalog programa VRP, teh prometov v usklajevanju ne bodo imeli upoštevanih.
  • Izdelan sistem uvoza/izvoza XML datotek za sitem SCADA Tera Pack:
  • Šifranti – knjige delovnih nalogov; na zavihku »Ostale nastavitve« je v sklopu nastavitev »MES« dodana nastavitev mape vhodnih in izhodnih datotek.
  • Priprava izvoznega XML-a za »Prenos MES« in »Stop MES«
  • Na preglednici delovnih nalogov dodana nova funkcija »Knjiženje MES«, ki iz vhodnih XML datotek knjiži prejem izdelka in porabo sestavin po delovnih nalogih. Funkcijo lahko varujemo preko varnostnega sistema.

Natisni