Verzija 2017.10.000

  • Na seznam ponudnikov dolgoročnega hranjenja dokumentarnega gradiva smo dodali Sisdoksis. Izmenjava podatkov z novim ponudnikom poteka na običajen način.
  • Uredili smo vračilo izločenih dokumentov tako, da se ob obnovi dokumenta vrnejo vsi podatki veljavni pred izločitvijo dokumenta.
  • Onemogočili smo obnovo izločenih dokumentov, ki se hranijo pri ponudnikih dolgoročne hrambe dokumentarnega gradiva.
  • Onemogočili smo uničenje izločenih dokumentov, ki se hranijo pri ponudnikih dolgoročne hrambe dokumentarnega gradiva.

Natisni