Verzija 2017.09.000 z dne 7.7.2017

  • Knjiženje
    • Promet
      • Pri prenosu dokumenta prejema v izdajo in pri prenosu izdaje v prejem dodana kontrola na že izveden prenos. Če je bil dokument že prenesen, se odpre okno z opozorilom, kjer prekinemo nadaljevanje ali pa vseeno nadaljujemo s prenosom.

Natisni