Verzija 2017.09.000 z dne 07.07.2017

 • Kooperantskim operacijam lahko od sedaj naprej cene storitev krmilimo preko cenikov (lahko pa še vedno delamo po dosedanjem načinu):
  • Nastavitve – nastavitve programa; zavihek »Splošno«; na sklopu »Kooperacija« je dodan nov podatek »Cenovno področje« preko katerega določimo splošen cenik kooperacije.
  • Standardne operacije, operacije tehnoloških postopkov, operacije tehnološke sestavnice delovnega naloga; dodan je nov podatek »Artikel«, ki ga lahko vnašamo le kooperantskim operacijam. Artikel povezuje operacijo s storitvijo (artiklom), ki bo v cenikih določala ceno storitve operacije. V kolikor je ta podatek izpolnjen, je neposreden vnos cene na operacijo onemogočen (vnaša se preko cenika).
  • Operacije tehnološke sestavnice delovnega naloga, delovni nalog; dodali smo funkcijo (gumb) »Obnovi cene«, ki kooperantskim operacijam, ki so povezane z artiklom obnovi ceno storitve kooperacije.
  • Cene kooperacije se vnaša v cenike (kot to poznamo npr. v nabavnih cenikih«; ceno se dodeli artiklu, ki smo ga povezali z operacijo (v šifrantu operacij). Cena na operaciji delovnega naloga se dodeli glede na nabavni cenik stranke kooperanta (oziroma splošni cenik kooperacije) vezano na datum pričetka delovnega naloga (oziroma datum delovnega naloga). 

 

 • Knjiženje – delovni nalogi; popravljen predlog »Serijske številke do« (predlagala se je ena številka preveč).
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednici delovnih nalogov je zopet možno odpiranj, brisanje in popravljanje delovnih nalogov preko ukazov s tipkovnico (insert, delete, enter).

Natisni