verzija 2017.07.000 z dne 26.05.2016

Od

Dnevne obdelave

 • Izterjave - Opominjanje
  • preglednica: nad preglednico dodani napredni filtri, pod preglednico dodan seštevek kolone Znesek
  • gumb Priprava:
   • v primeru, da imate urejene nastavitve za opominjanje iz DK in SPR, potem se odpre vmesni meni za izbiro priprave iz postavk modula DK oz. SPR
   • urejena priprava iz SPR za račune, katerih številka računa je daljša od 30 znakov
   • urejeno upoštevanje vseh nastavitvenih podatkov pri pripravi

 

 • Izterjave - Izvršbe

  • gumb Priprava: urejena priprava iz SPR za račune, katerih številka računa je daljša od 30 znakov

 • ​Pregled knjiženja - urejena je priprava tekstovne datoteke za revizorja v primeru, ko so v polju opis pojavi določena kombinacija znakov, ki so vplivali na pripravo datoteke

Izpisi in pregledi

 • Bilance - Izkazi
  • Odpravljena napaka v primeru, ko se je izkaz pripravil z nastavitvijo Izračun po mesecih. Problem je v nepravilnih nastavitvah izkaza, dodane so kontrole, ki takšen vnos onemogočajo.

 

Letne obdelave

 • Izračun tečajnih razlik

Urejeno, da je obračun za isto obdobje ponovljiv, v primeru, da predhodno izračunanega brišemo iz posrednega knjiženja.

Pripomočki

 • Avtomatsko zapiranje

Urejeno avtomatsko zapiranje postavk.

 

 

 

Natisni