Verzija 2017.06.003 z dne 12.5.2017

Artikli

  • Na preglednice: artikli, iskanje artiklov preko F2, F8, F5 ter materialna sestavnica smo dodali podatek (kolono) »povezana šifra«, ki prikaže povezano šifro artikla. 
  • Ceniki – pri vnosu cene artikla v cenik smo dodali še opcijo »spremni ceno povezane šifre artikla«. Vklop te opcijo prenese prodajno cene na vse artikle, ki imajo enako povezano šifro artikla kot artikel za katerega vnašamo ceno.
  • Nazivi - dodatni nazivi po jezikovnih področjih
    • Uvedena kontrola na dolžino vnosa: če je vnos daljši od standardne dolžine (30, 13) se ob izhodu iz polja izpiše opozorilo.

 

 

Natisni