Verzija 2017.04.002

- Možnost oddaje xml datoteke s premijami KDPZ

Natisni